Καταστήματα

Κατάστημα Πανδρόσου 8 – Πλάκα – Αθήνα

Τηλ. 2103220464

Κατάστημα Πανδρόσου 60 Πλάκα – Αθήνα

Τηλ.  2103315744