Επιστροφές

Η εταιρία δεν δέχεται επιστροφές και αλλαγές.

 

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα Εμπορεύματα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές που προκλήθηκαν κατά την μεταφορά των προϊόντων, καθώς ο αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε μεταφορέας (Ταχυδρομείο-Courier-Μεταφορική εταιρεία).

 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους στις περιπτώσεις στις οποίες, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρίας μας, πωλήθηκαν λανθασμένα ή ελαττωματικά προϊόντα, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος μεταφοράς.

 

Απόκλιση Χρωμάτων:
Η απόδοση των χρωμάτων δεν είναι ακριβής και έχουν απόκλιση από το τελικό προϊόν.